החממה


עתונות פתוחה קטגוריה זו מיועדת לדיונים, שאלות ועדכונים בנושא פרוייקט החממה `"עתונות פתוחה" של הסדנא לידע ציבורי. לפרסום הודעות באמצעות משלוח מייל, שלחו אותו ל:hasadna.replies+openpress@gmail.com. ארץ החשמבירים קטגוריה זו מיועדת לשיחות בין המתנדבים העוסקים בפיתוח "ארץ החשמבירים". כיכר המדינה קטגוריה זו מיועדת למתנדבים הפועלים במסגרת בניית פרויקט "כיכר המדינה". "כיכר המדינה" פועל כתת-ענף של "כנסת פתוחה", נועד להנגיש את פעילות חברי הכנסת ברשתות החברתיות בתוך הקשר פוליטי. כתובת לפרסום הודעות באמצעות המייל: hasadna.replies+kikar@gmail.com. סביבה פתוחה ביקורת פתוחה הציפור הקטנה הציפור הקטנה תברור ותלחש באזנכם את המידע הציבורי שמענין אתכם. מנגנון התראות ופיד אישיים שיאפשרו לשלב ולשתף מקורות מידע ציבורי שונים. תח"צ פתוחה ארגז הרעיונות הפניה לקישורים לפרוייקטים מעניינים ורעיונות לחשמבירים, יוזמות ושיפורים. למשלוח באמצעות הדוא"ל: hasadna.replies+ideas@gmail.com.
נושא תגובות צפיות פעילות
0 179 10 ביולי,‏ 2014
22 3208 18 באפריל,‏ 2021
0 657 16 במרץ,‏ 2019
2 667 12 בפברואר,‏ 2019
0 1108 20 באוגוסט,‏ 2018
3 788 18 במרץ,‏ 2018
2 2514 3 בינואר,‏ 2018
1 691 24 באוגוסט,‏ 2017
3 991 20 ביוני,‏ 2017
5 960 10 ביוני,‏ 2017
5 4420 14 באפריל,‏ 2017
0 591 11 באפריל,‏ 2017
1 643 10 באפריל,‏ 2017
3 693 21 בנובמבר,‏ 2016
4 874 16 בנובמבר,‏ 2016
11 2059 5 באוגוסט,‏ 2016
11 1793 19 ביולי,‏ 2016
1 657 9 ביולי,‏ 2016
3 789 29 ביוני,‏ 2016
1 1129 15 ביוני,‏ 2016
1 746 8 ביוני,‏ 2016
4 872 4 ביוני,‏ 2016
2 683 26 באפריל,‏ 2016
8 1339 10 באפריל,‏ 2016
4 1022 5 באפריל,‏ 2016
12 2385 30 במרץ,‏ 2016
1 717 23 בספטמבר,‏ 2015
0 833 31 באוגוסט,‏ 2015
6 948 25 באוגוסט,‏ 2015
29 3072 25 ביוני,‏ 2015