החממה


עתונות פתוחה קטגוריה זו מיועדת לדיונים, שאלות ועדכונים בנושא פרוייקט החממה `"עתונות פתוחה" של הסדנא לידע ציבורי. לפרסום הודעות באמצעות משלוח מייל, שלחו אותו ל:hasadna.replies+openpress@gmail.com. ארץ החשמבירים קטגוריה זו מיועדת לשיחות בין המתנדבים העוסקים בפיתוח "ארץ החשמבירים". כיכר המדינה קטגוריה זו מיועדת למתנדבים הפועלים במסגרת בניית פרויקט "כיכר המדינה". "כיכר המדינה" פועל כתת-ענף של "כנסת פתוחה", נועד להנגיש את פעילות חברי הכנסת ברשתות החברתיות בתוך הקשר פוליטי. כתובת לפרסום הודעות באמצעות המייל: hasadna.replies+kikar@gmail.com. סביבה פתוחה ביקורת פתוחה הציפור הקטנה הציפור הקטנה תברור ותלחש באזנכם את המידע הציבורי שמענין אתכם. מנגנון התראות ופיד אישיים שיאפשרו לשלב ולשתף מקורות מידע ציבורי שונים. תח"צ פתוחה ארגז הרעיונות הפניה לקישורים לפרוייקטים מעניינים ורעיונות לחשמבירים, יוזמות ושיפורים. למשלוח באמצעות הדוא"ל: hasadna.replies+ideas@gmail.com.
נושא תגובות צפיות פעילות
0 236 10 ביולי,‏ 2014
22 3394 18 באפריל,‏ 2021
0 748 16 במרץ,‏ 2019
2 748 12 בפברואר,‏ 2019
0 1212 20 באוגוסט,‏ 2018
3 851 18 במרץ,‏ 2018
2 2623 3 בינואר,‏ 2018
1 769 24 באוגוסט,‏ 2017
3 1119 20 ביוני,‏ 2017
5 1044 10 ביוני,‏ 2017
5 4548 14 באפריל,‏ 2017
0 656 11 באפריל,‏ 2017
1 721 10 באפריל,‏ 2017
3 777 21 בנובמבר,‏ 2016
4 944 16 בנובמבר,‏ 2016
11 2279 5 באוגוסט,‏ 2016
11 1933 19 ביולי,‏ 2016
1 740 9 ביולי,‏ 2016
3 864 29 ביוני,‏ 2016
1 1205 15 ביוני,‏ 2016
1 813 8 ביוני,‏ 2016
4 954 4 ביוני,‏ 2016
2 753 26 באפריל,‏ 2016
8 1411 10 באפריל,‏ 2016
4 1116 5 באפריל,‏ 2016
12 2524 30 במרץ,‏ 2016
1 771 23 בספטמבר,‏ 2015
0 901 31 באוגוסט,‏ 2015
6 1045 25 באוגוסט,‏ 2015
29 3271 25 ביוני,‏ 2015