חשמבירים   מפתח התקציב


דיון בוועדת השקיפות היום בנושא החלטה 1116 (1)
הוזמנו לדיון בנושא אי קיום החלטה לפרסום התקשרויות הממשלה בוועדת השקיפות (1)
״איפה הכסף״ של האיחוד האירופי? (3)
אתר הפרטות והלאמות בישראל של מכון ון ליר (1)
תקציב מגדרי (2)
הוזמנו לישיבת ועדת בקורת המדינה בנושא תקציב הבטחון (7)
אייטם על יועצים חיצוניים של תומר אביטל (10)
מסמך תקציב 2015-2016 מלא ומעודכן, לקראת ההצבעה? (1)
אחסון (6)
פרק על תקציב המדינה בספר לימוד באזרחות של מט"ח (1)
זכייה במכרזים - השיטה של מעצ (3)
האם תקציב פיתוח תחבורה ציבורית הפך לרזרבה סמויה? (6)
פטורים ממכרז (1)
היקף המגזר הציבורי (3)
לראשונה בישראל, ורק אצלנו - התקשרויות בפטור ממכרז 2010-2015. מה פה קורה פה? (4)
ניתוח תקציב המדינה בשנים 2014-2005 והצעת התקציב לשנים 2016-2015 לפי סעיפים ראשיים (2)
שאילתות להאקתון ובכלל (12)
בואו נרים האקתון למפתח התקציב בסופ"ש 16-17 לאוקטובר (18)
רעיון להאקתון - מה חם? (1)
רעיון להאקתון - ראש בראש בגיף (1)
בלוג "נתונים" (2)
למה הכלי החדש של אגף התקציבים טוב לנו? ( 2 ) (23)
צפייה לשבת: אדם קריב בכנס isvis על דגשים בויזואליזציה של תקציב (1)
חיתוכים חדשים שניתן לעשות החל מתקציב 2016 (1)
מיפוי התקציבים הפתוחים בעולם - מקור מעניין! (1)
Tax payer recipt (1)
SpenDB - a simple way to query a financial dataset (2)
הזמנה לדיון בועדת בקורת המדינה בנושא תקציב הבטחון (2)
מידע על תקנות תקציביות של התקשרויות של משרד הבריאות (3)
עזרה במציאת תקציבי תמיכות ל: יד לאחים, חמלה, להבה (3)