שאילתות להאקתון ובכלל

מציע לרכז בשרשור הזה שאילתות שאנחנו רוצים לבצע, בהאקתון, ובכלל.
הרעיון שהאנליזות יועלו לבלוג מפתח התקציב (שיועלה), ומשם נפיץ אותן.

שאילתות ראשונות שהועלו-

(1) 10 האומנים שמתקשרים הכי הרבה ובסכום הכי גבוה עם משרדי ממשלה.
(2) 10 עורכי הדין שמתקשרים הכי הרבה ובסכום הכי גבוה עם משרדי ממשלה.
(3) 10 חברות היח"צ שמתקשרות הכי הרבה ובסכום הכי גבוה עם משרדי ממשלה.
(4) 10 חברות הייעוץ שמתקשרים הכי הרבה ובסכום הכי גבוה עם משרדי ממשלה.

תעלו כאן רעיונות נוספים.

@vitaly @meayan

(5) פילוח התקשרויות בפטור ממכרז לפי עילות פטור לפי משרד. (ספק יחיד; התקשרויות המשך; שותפות שלא לכוונת רווח).
(6) פילוח התקשרויות בפטור ממכרז מתוך סך התקציב לפי משרד.

(7) קמפיינים (פרסומות) של משרדי ממשלה.

(8) התקשרויות עם עו"ד ויועצים אחרים לשם עריכת מכרז.

(9) התקשרויות עם מוסדות להשכלה גבוהה - אוניברסיטאות ומכללות. (האם אכן אוניברסיטת אריאל מתקשרת עם המדינה יותר משאר המוסדות?).

(10) התקשרויות עם חברות אבטחה.
(11) התקשרויות עם גורמים בתחום ההסברה (לאן הכסף של ההסברה הולך?).
(12) התקשרויות עם גורמים בתחומים שקשורים למדיניות לשיפור מצב האוכלוסיה האתיופית.
(13) התקשרויות עם חניונים.

(14) התקשרויות הקשורות למאגר הביומטרי

(15) התקשרויות הקשורות לרווחת בעלי חיים.

(16) התקשרויות לא צפויות בעקבות ה״מצב״

(17) מי עשה “קופה” מ"צוק איתן"?

התקשרויות הקשורות לפיתוח תוכנה

(19?) שיעור תחלופת ספקים שנתית לפי משרד - % מהספקים שהיתה אתם התקשרות בשנה שעברה ולא המשיכו איתם השנה, ו-% הספקים שזו השנה הראשונה שיש איתם התקשרות. אפשר גם לתרגם למונחי הוצאה כספית
(20) היחס בין עלות ההתקשרות הראשונית לעלות התקשרויות ההמשך אחריה, לפי משרד - מי תמיד מעריך בחסר את עלות ההתקשרות הראשונית. אפשר גם 10 הספקים שהתקשרויות ההמשך איתם הכי גבוהות ביחס להתקשרות הראשונית
(21) ספקים ושרים שעוברים ביחד בין משרדים עם חילופי ממשלה (לא בטוח שיש כזה דבר) - אפשר גם לפי מפלגה
(22) פילוח מוסר התשלומים בהתקשרויות לפי משרד (אני בטח כבר מגזים)