דיון בוועדת השקיפות היום בנושא החלטה 1116


#1

הייתי היום יחד עם דרור מרקוס בוועדת השקיפות בכנסת בישיבה בנושא החלטה 1116.
השתתפו ח"כ סתיו שפיר יושבת ראש הוועדה, ח"כ איילת נחמיאס, ח"כ יעל גרמן, נציגי משרד החינוך, הרווחה, האנרגיה ושלומי ביאלצקי סגן מנהל היחידה לחפש המידע.
שלומי ביאלצקי סגן מנהל היחידה לחפש המידע הציג את הפער בין החלטת הממשלה, לבין הביצוע (רק 32 פרסומים של התקשרויות ממשלתיות, מתוך אלפים).
אני הצגתי את הדו"ח של ה-OECD שמציג את מצבנו בתחום הרכש ביחד למדינות ה- OECD- רביעי מהסוף!
יאמר לזכותה של ח"כ סתיו שפיר שהיא הצליחה לייצר מומנטום בקרב משרדי הממשלה השונים, ולהסביר שיש ציפייה שההחלטה תמומש.
נציגי המשרדים השונים הציגו את המצב במשרדים.
שאלה שסתיו העלתה הייתה האם יש דרך לדעת כמה התקשרויות יש שההסכמים שלהן לא פורסמו ועומדים בקריטריון של החלטת הממשלה, מה שיאפר לעקוב אחרי הפירסומים. saar, @aaa ,@mushon@.
ח"כ סתיו שפיר תקבע פגישת המשך בוועדה למעקב אחר הנושא.