חשמבירים   תביא ת'דאטה ו-CKAN


אודות הקטגוריה תביא ת'דאטה ו-CKAN (1)
אתר מאגרי המידע הממשלתיים (12)
right-to-left CKAN (2)
Odata.org.il (4)
האקדמיה ללשון מסרבת לספק מידע, האם השפה העברית היא סוד מדינה? (7)
מרשם הדירות של ישראל (18)
הרשאות ליצור צביר נתונים (2)
תביאתדאטה - חסר רשויות מקומיות (2)
בקשות חופש מידע - התעכב (1)
בעיה בשליחת בקשה למשרד האוצר (6)
חו"ד משפטית של המשרד להגנת הסביבה בנוגע למכירת החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה (1)
Ckan למכשירים ניידים (10)
מעבר שרתי dns (1)
הודעת שגיאה בכל בקשה חדשה (3)
עדכון מכנס Alaveteli במדריד (4)
תביאתה חזר לעבוד באופן מלא! (1)
CKAN 2.3 release: supports Budget Data Package and Open Spending (1)
מידע על תכנון תנועה בערים (3)
יחידה הממשלתית לחופש המידע פרסמה להערות הציבור טיוטת נוהל הקצאת משאבים בלתי סבירה (2)
יש לנו ckan! (7)
תיעוד שנעלם בבקשות חופש מידע (2)
רשימת הספקים החיצוניים של משרדי הממשלה (1)
המשרד להגנת הסביבה מציג פיתוח עצמי של אפליקצייה (3)
שיפורים להודעה האוטומטית בתחתית הבקשה (1)
מנפלאות תביא ת'דאטה (2)
מערכת ckan - הצעות שיפור (1)