Odata.org.il


#1

היי,

מי אחראי אצלנו על הפרוייקט הזה? איפה אפשר להשיג את הקוד של המערכת (כמתחייב מהרישיון).
@zomerg

מניח שזה לא ממש הקוד שהשתמשנו בו… (אם כי זה הפרוייקט הנכון)


#2

אני אחראי על זה, הקוד פה -


#3

תודה על התשובה הזריזה. אפשר להוסיף לדף האודות את המשפט:
אתר זה מבוסס על מערכת הקוד הפתוח ckan. בהתאם לרישיון ה-AGPL, קוד האתר זמין בכתובת: http://

קפלן


#4

בוצע