שו"ת עם מועמדים לוועד המנהל

לקראת האסיפה הכללית הקרובה שתתקיים ב 10/11/2014, זה המקום לשאול את מי שיציגו מועמדותם לוועד המנהל שאלות וגם לקבל תשובות.
המועמדים יפרסמו את מועמדותם כאן.

ככל שזכור לי, בתקנון העמותה שנחתם על ידי רשם העמותות כתוב שחברי הוועד המנהל ייבחרו (לא זכור לי על ידי מי - אולי האסיפה הכללית?) מבין חברי העמותה. שאלה לוועד המנהל: האם הטיעון תקף? הוא נוגע לבחירת שני חברים חיצוניים.
רון