הזמנה לאסיפה כללית שתתקיים ב 10.11.2014

חברי קהילה יקרים,

הוועד המנהל החליט בישיבתו האחרונה לזמן אסיפה כללית ליום 10 בנובמבר 2014. באסיפה זו נבחר וועד חדש, נמנה רו"ח ונבחר מבקר חיצוני או וועדת בקורת. עוד על האסיפה ניתן לקרוא בדף הוויקי שנפתח עבורה.

חברי עמותה המעונינים להגיש מועמדותם לוועד המנהל מתבקשים להציע את עצמם בדף הויקי עד לתאריך ה 24.10.14. הצעות החלטה לאסיפה יש להוסיף גם כן באותו המקום עד ליום זה.

ניתן להצטרף כחברים בעמותה כאן.

חברי הקהילה מוזמנים להעלות שאלות למועמדים בפורום הסדנא תחת קטגוריית האסיפה הכללית.

הודעה מסודרת על קיום האסיפה, סדר יום סופי, הצעות החלטה ורשימת המועמדים תשלח לחברי העמותה 15 יום לפני קיום האסיפה.