הודעה על הארכת מועד הגשת מועמדויות לוועד המנהל ודחיית מועד האסיפה הכללית בשבוע‎

לחברי העמותה שלום,

עקב פנייה שהגיעה לוועד לאחר פרסום מועד האסיפה הכללית וסדר יומה, החליט הוועד לדחות את מועד הגשת המועמדויות לוועד המנהל עד ליום ששי ה 31 לאוקטובר.

שימו לב! מועד האסיפה הכללית ידחה אף הוא ל 17.11.2014 ולא כפי שפורסם.

פרטים על סדר היום והגשת מועמדות בדף שנפתח לאסיפה.