פלאגין חדש לדיסקורס

@mary יכול להיות שיוכל לסייע: