טכנולוגיה לפריצת מעגל חוסר האמון בפוליטיקה הישראלית

ההתנהגות האנושית לא ניתנת לשינוי, אבל אנחנו בנויים להשתמש בכלים וזה בסך הכל עוד כלי.

קצת על חולשות ופגיעות של מערכות הצבעה ושרשרבלוק בפרט.

והפעם שימוש באיטריום לדעתי לבחירות