טכנולוגיה לפריצת מעגל חוסר האמון בפוליטיקה הישראלית


#21

ההתנהגות האנושית לא ניתנת לשינוי, אבל אנחנו בנויים להשתמש בכלים וזה בסך הכל עוד כלי.