אסיפה כללית 09.08-2021 - עוברת לזום

בעקבות המצב בארץ הועד המנהל החליט להעביר את המפגש של האסיפה הכללית לזום. קישור יפורסם בצמוד למועד.

בבקשה כדי שנוכל לאשר אתכם בזריזות תרשמו מראש לאירוע בקישור הזה: https://forms.gle/jdWzGWZmygngLRE57

תודה,
אגם והועד המנהל