הסדנא לידע ציבורי - אסיפה כללית 09.08.2021 - סדר יום

פרטי האסיפה

האסיפה תתקיים בתאריך ה-9.8.2020, יום שני. נכון לעכשיו תתקיים האסיפה באופן פיסי, בבית העמותות או אם המצב יחייב- בגינת קריית ספר הסמוכה. האסיפה תתקיים במגבלות התו הירוק, או כל מגבלה חוקית אחרת שתחול באותה עת. במקרה של החמרת מצב המגיפה - ישקל קיום האסיפה באמצעים אלקטרונים (ראו בהמשך).

מועד פתיחת האסיפה הנו השעה 19:00 . במידה ובשעה זו לא יהיה נוכח באסיפה קוורום (רבע מחברי העמותה), האסיפה הנדחית תתחיל בשעה 20:00, כפי שקרה בשנים הקודמות.

מטרת האסיפה הנה אישור מספר נושאים החשובים להמשך פעילותה התקינה של העמותה, כפי שיפורט בהמשך. כמו כן, ובהתאם לדרישות החוק, נציג לאישור האסיפה את הדו"חות הכספיים והמילוליים לצד דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2019. סדר היום מפורט במסמך זה.

יובהר כי כיוון שטרם חלפה שנה, באסיפה זו לא נקיים הצבעה על כהונת חברי וחברות הוועד המנהל, וחברות ועדת הביקורת.

כזכור, באסיפה הכללית מוזמן לנכוח כל אדם, בין אם הוא חבר עמותה ובין אם לא. עקב מגבלות התו הירוק, יידרש רישום מקדים בקישור שיפורסם בהמשך. האסיפה תשודר גם ב- Live בעמוד הפייסבוק של הסדנא.

ע"פ הנוהג בעמותה, החלטת הועד המנהל מ- 02.07.2017 ולאור הרצון לאפשר את מעורבותם של א.נשים בעלי אילוצים משפחתיים או בריאותיים, תתאפשר הצבעה באמצעות ייפויי כח. ספיציפית- כל חבר.ה נוכח.ת יוכלו להציג עד שני ייפויי כח. על ייפויי הכח להיות מפורשים- קרי- עמדת החבר.ה ואופן ההצבעה בכל סעיף שעל סדר היום. כל זאת על מנת לקיים תהליך קבלת החלטות קהילתי שקוף, תקין, פתוח ומכבד, בהתאם לערכים שחרטנו על דגלנו כעמותה וכקהילה.

סדר יום

 1. בחירת יו"ר לאסיפה

 2. מינוי מזכיר לאסיפה

 3. דיון והצבעה על הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2020

 • הצגת הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי
 • דיווח של ועדת הביקורת והמלצתה לאשר את הדו"חות הכספיים
 • הצבעה לאישור הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי של העמותה לשנת 2020.

המסמכים הרלוונטיים בתהליכי הכנה מתקדמים, ויצורפו לסדר היום בהקדם האפשרי.

 1. הצעה לחדש את מינויה רו"ח רחלי פישר כרו"ח מבקר לעמותה

המסמכים הרלוונטיים בתהליכי הכנה מתקדמים, ויצורפו לסדר היום בהקדם האפשרי.

 1. דיון בדמי חבר לסדנא

 2. דיון בהצעה לקוד אתי לסדנא

 3. עדכון סטטוס פרויקטי המתנדבים והעמותה, נהלי התנהלות פרויקטים

מנכ"לית העמותה ויו"ר הועד

 1. אתגרי העמותה והקהילה והתכניות לעתיד לאור שגרת הקורונה

דיון בהובלת מנכ"לית העמותה