דיפ לחוק יסוד הממשלה

לפי הפיד שלי בטוויטר יש עכשיו דיון מאוד מעניין בבג"ץ ובמסגרתו השופט מלצר מדבר על זה שראש הממשלה לא יכול להיות שר (כאו ).
השופט מסביר שבחוק הישן היה סעיף שאיפשר לראש הממשלה להיות גם שר והוא נמחק מהחוק החדש. כמה מסובך לארגן תצוגה של שני הנוסחים זה לצד זה ולהדגיש את ההבדלים (two way diff)?

לייק 1

טל שניידר פרסמה את הציטוט המדויק:


בבג"ץ נאמר היום מפורשות על ידי כבוד השופט מלצר: " בפעם הקודמת הסברתי
שראש הממשלה לא יכול בכלל להיות שר. בחוק יסוד הממשלה הקודם היה סעיף שאמר
שראש הממשלה יכול להיות גם ממונה על משרד וגם להיות שר, בחוק יסוד הממשלה
הזה הורידו את הסעיף הזה קרי הוא לא יכול להיות בכלל בצד תפקידו כראש ממשלה
לשמש כשר, לכן כל המתווה יש לו פסול בעצם זה שהוא גם שר וזה הוא לא יכול
לעשות לפי חוק יסוד הממשלה הנוכחי. יותר מזה, מוסדר כתוב שיש מקרים שראש
הממשלה יכול להיות שר, מתי? כשר מתפטר, נפטר, כשנבצר ממנו למלא תפקידו וזה
רק באופן זמני וגם זה הופעל בממשלה האחרונה. אז פה ככל שאתם במתווה הזה
דוחפים או מסיטים את הכובד לראש הממשלה שיתפקד כשר אתם נופלים לבעיה האחרת
שראש ממשלה בכלל ברגיל לא יכול לשמש כשר. בחוק יסוד הממשלה הקיים, יכולתם
לשנות את זה, עשיתם שינויים, הממשלה הכנסת, ערב כינון הממשלה הזו והשינוי
הזה לא נעשה. לכן ראש הממשלה לא יכול להיות גם שר."

לא מדובר בתיקון לחוק, אלא בנוסח שונה לחלוטין שנוסחו המשולב לא זמין לי.

הנה “חוק יסוד: הממשלה” לדורותיו

תשכ"ח: http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?lawitemid=2000038
תשנ"ב: http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?lawitemid=2000039
תשס"א: http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?lawitemid=2000040

בנוסח החוק המקורי של תשנ"ב, בסעיף 33 (ד) כתוב: "ראש הממשלה יכול שיכהן גם כשר הממונה על משרד."
http://fs.knesset.gov.il//12/law/12_lsr_210707.PDF

בנוסח החוק של תשס"א, הסעיף הזה פוזר בין סעיפי החוק, החלק העיקרי והרלוונטי הוא “שר יהיה ממונה על משרד, ואולם יכול שיהיה שר בלי תיק.” והוא נכנס לסעיף 5 (ג), אין בסעיף 5 או במקום אחר בחוק התייחסות ליכולת ראש הממשלה לכהן כשר מלכתחילה, בסעיף 24 (ב) כתוב “חדל שר לכהן או שנבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו, ימלא את התפקיד ראש הממשלה או שר אחר שתקבע הממשלה.”.

בכל מקרה, הנה “חוק יסוד: הממשלה” מתוך הפרויקט
https://he.wikisource.org/wiki/חוק-יסוד:_הממשלה

תודה.
זו דוגמא יפה למה כשמתעסקים עם קוד (חוקי, תוכנה, ווטאבר), עדיף לא למחוק ולכתוב חדש אלא לשנות רק את מה שמוכרחים.

לייק 1