אודות הקטגוריה שיתוף הציבור

[החלף את הפסקה הראשונה הזו עם תיאור קצר של הקטגוריה החדש שלך. התיאור הזה יופיע באיזור בחירת הקטגוריה, כך שיש לנסות לשמור עליו באורך פחות מ-200 תויים. עד שתעריך את המלל הזה או תיצור נושאים, הקטגוריה הזו לא תופיע בעמוד הקטגוריות.]

השתמש בפסקאות הבאו עבור תיאור אורך יותר, כמו גם כדי להחיל כללים או חוקים על הקטגוריה.

חלק מהנושאים שיש לשקול בכל דיון:

  • בשביל מה הקטגוריה הזו? למה שאנשים יבחרו בה בשביל הנושא שלהם?

  • איך היא שונה מקטגוריות אחרות שכבר יש לנו?

  • אנחנו צריכים את הקטגוריה הזו?

  • אולי כדאי לאחד אותה עם קטגוריה אחרת, או לפצל אותה לכמה קטגוריות?