כשהרשויות ישנות - החברות חוגגות


#1

הנה הסיפור על רחוב “ענבר לדרמן” בירושלים, “טביעת האצבע” של חברת מפה במפות שהיא מספקת לרשויות ולגוגל:

והנה הרחוב בתב"ע פתוחה:
http://jerusalem.opentaba.info/#/gush/30437


#2

מטורף

2015-05-25 12:24 GMT+03:00 Yehuda Deutsch info@hasadna.org.il:


#3

לקריאה נוספת:
#4

זה מה שנקרא, ידע כללי!
(וגם: יוחזר ה-ski slope למרכז לונדון, לאלתר!)