זה כבר קורה - חקיקה בגיטהאב

הבית הלבן מפרסם נוסח של תקנות בגיטהאב וחבר קונגרס שולח “בקשת משיכה” עם
הצעות לשיפורים.

2 לייקים