נפרדים מההאב הפתוח ומחפשים בית חדש

חברים יקרים,

לצערנו הרב אנו נאלצים להחזיר את מפתחות ההאב הפתוח בספרייה הלאומית ולחפש בית אחר לקהילה הירושלמית.
זאת, לאחר שלא הצלחנו להגיע להסכמה עם הספרייה הלאומית לגבי שכר דירה עבור ההאב.

ההאב הפתוח הוא תוצר של חזון עוד מתקופתו של יובל וועדים קודמים. החזון היה שההאב יהווה מקום של שיתופי פעולה נרחבים עם הממשלה ועם הספרייה הלאומית סביב פרויקטים של מידע פתוח וקוד פתוח.לצורך מימושו גויסו 100 אש"ח כתרומה מגוגל לשיפוץ המקום ונחתם הסכם שת"פ עם הספרייה במסגרתו הסדנא תשלם 5000 ש"ח +מע"מ בחודש דמי שכירות עבור המקום. בשנת הפעילות הראשונה הוסכם שמסכום זה יקוזזו עלות השיפוץ וכן שעות התנדבות בפרויקטים עבור הספרייה (ע"ע עיתונות פתוחה). אחרי הקיזוז, אנחנו עדיין נתבקשנו לשלם 1500 ש"ח+ מע"מ בחודש.

החל משנה זו שכר הדירה היה אמור לחזור ולעלות ל- 5000 ש"ח +מע"מ. פניתי למנהל הספרייה כדי לפתוח מחדש את תנאי ההסכם. עמדתנו היתה שההשקעה בשיפוץ והתרומה שאנו תורמים למקום מצדיקה לפטור אותנו מתשלום שכ"ד. הצענו פתרונות שונים, ביניהם שהספרייה תיקח את ההאב לידיה ותפעיל אותו בעצמה ורק תארח אותנו. לצערי, לא היתה כל נכונות לדון באף אחד מהפתרונות שהצענו. שוחחנו על כך גם יד הנדיב שתומכים בנו ובספרייה ולמרות שיש שם אמפטיה מאד גדולה למצבנו פתרון לא נמצא למצב.

החזון היה יפה, אבל אני חושבת שמרוב התלהבות שכחנו לבדוק אם יש לנו שותפים לחזון הזה. הממשלה קפאה על שמריה לחלוטין בכל מה שקשור בפתיחת מידע ועל כך אני יכולה להעיד מניסיון אישי לאחר שבחצי שנה האחרונה אני מכתתת את רגלי ממשרד ממשלתי אחד למשנהו בניסיון לפתוח שני (כן, שניים בלבד!) מאגרים לכבוד אירוע Civic Hack Day שלנו. המו"מ שלא הצליח עם הספרייה מעיד שגם כאן יכול להיות שאנחנו היינו נלהבים לשיתוף פעולה הרבה יותר מהספרייה.

זה מצער אותי מאד, אבל אני מקווה שתבינו שלא ניתן להצדיק הוצאה כל כך כבדה ועוד בימים אלה שבהם אנחנו נאבקים על כל שקל.

ולמרות כל זאת - הובטח לי שפרויקט האקיתה ייצא לדרך ויתקיים בהאב. זה אמור להבטיח שהמקום לא יהפוך לשטח משרדי לפחות עד לסוף השנה.

כל זה קורה דוקא בימים של פריחה של הקהילה הירושלמית ואני חולקת אתכם את תחושת האכזבה וההחמצה. אבל - אין לי ספק שנמצא לנו בית אחר ונמשיך לגדול ולפרוח.

שבי, תודה על העדכון ועל הפירוט. זאת אכן בשורה קשה לקהילה הירושלמית, אבל יש רצון להמשיך ולפעול. פתרונות חלפויים למקומות מפגש נדונים בהתכתבות במייל שמרי התחילה בנושא.