אתר תב"ע פתוחה לירוחם

ברכות, תב"ע פתוחה לירוחם באויר.

תתחדשו.

כבוד!!

עידו