הקוד האזרחי של צרפת בגיטהאב

השיח על הפרויקט ב-OKFN
https://lists.okfn.org/pipermail/open-legislation/2015-April/000405.html

הפרויקט בגיטהאב

אני בטוח שהדיון סביב הפרויקט יניב הבנות והשגות על הפרויקט שלנו. נושא השמירה בניהול גרסאות כדוגמת github עלה, ונפסל לאור מספר פרמטרים, אך עדיין יש מאפיינים רבים דומים ששווה לנו לעקוב עבורם אחר הדיון ואולי לתרום במידת הרלוונטיות.

יהודה

לייק 1