אודות הקטגוריה קשרי ממשל

זה המקום לפרסומים ממשלתיים והצעות חקיקה שרלבנטים לשקיפות ולפרויקטים של הסדנא, תגובות לנהלים, שיח על יוזמות ממשלתיות, התיעצויות עם הממשלה, הודעות על דיוני ועדות כנסת, ועוד.
לפרסום הודעות מהדוא"ל: hasadna.replies+policy@gmail.com.