פערי מידע במערכת תב"ע פתוחה

תוך כדי השימוש בתב"ע פתוחה רמת השרון נתקלתי בפערי מידע בבסיס הנתונים:

  1. אין תוכניות של רמת השרון מלפני שנת 2003
  2. לא מופיעות תוכניות שמוגדרות במבא"ת בשלב של “תנאי סף לבדיקה” (או משהו כזה). מדובר על תוכנית שהוגשו למחוזית, הן טרם בשלות להפקדה אבל הן הן נכנסו למערכת ומוצגות לציבור. הייתי שמח אם גם התוכניות האלה היו מזוהות במסגרת הגירוד שמור פיתוח לאתר מבא"ת
    @niryariv @morchickit

בדקת מול אתר רמ״י? כעקרון זה מקור המידע היחיד שלנו (ממבא״ת אנחנו בעיקר מוציאים קישורים). אם המידע נמצא ברמ״י ולא בתב״ע פתוחה, זה באג שלנו. אם הוא לא נמצא ברמ״י, זה באג של המדינה.

בדקתי כרגע באתר רמ"י - באתר יש תוכניות מאז 1957, כך שלגבי היעדר תוכניות זו נובע מהצד שלנולגבי תוכניות שמפורסמות במבא"ת - הן אכן לא ברמ"י… האם במידה ונסדיר את העניין מול משרד הפנים אתה חושב שנוכל לראות גם תוכניות שעברו את תנאי הסף לבדיקה? Yogev Sharvit

"Everything is possible in more than one way"
http://Muni-Index.co.il

יש תוכניות לגוש ספציפי ברמה״ש שאתה מוצא ברמ״י ולא אצלנו? אם תשלח לי קישור אכניס את זה לגיטהאב.

אם נסדיר מול מבא״ת נתחיל לגרד משם תוכניות במקום רמ״י, ואז תב״ע תכיל את כל מה שיש שם.

עזוב, נדבר במפגש של הועד Yogev Sharvit

"Everything is possible in more than one way"
http://Muni-Index.co.il