אסיפה כללית 2021 - הערב!

אנא הצטרפו אלינו ב- 19:00. במידה ולא יושג קוורום (רבע מחברי העמותה) תידחה האסיפה ל- 20:00
Hi there,

You are invited to a Zoom webinar.
When: Aug 9, 2021 06:30 PM Jerusalem
Topic: הסדנא לידע ציבורי - אסיפה כללית 2021

Register in advance for this webinar:

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.