ניו יורק פרסמה מפה של נשאי קורונה לפי שכונה

NYC releases map showing confirmed cases by neighborhood

תודה