התייעצות עם הציבור של הגוינט - מיפוי חסמים והזדמנויות לדיגיטציה במגזר הציבורי

התייעצות עם הציבור של הגוינט - מיפוי חסמים והזדמנויות לדיגיטציה במגזר הציבורי