שולחן עגול- מאגר הטאבו

***** הודעה מרשות התקשוב:

מתוכנן מפגש עם משרד המשפטים בנוגע לפתיחת מאגר הטאבו.

מטרת המפגש היא:

  • נציגי המגזר העסקי והאזרחי יציגו לאלו נתונים הם זקוקים, ואלו כלים ניתן לפתח בעזרת נתונים אלה.
  • נציגי משרד המשפטים והטאבו יציגו אלו נתונים קיימים במאגרי המידע ומהן המיגבלות השונות העומדות בפני הנגשתם.
  • הצעת פתרונות ודרכי פעולה משותפות.
  • יצירת ערוץ תקשורת מתמשך בין הממשלה לבין לקוחותיה.

השולחן העגול עתיד להתקיים בינואר 2020.

מוזמנים להציע הערות על תוכן המפגש ולהשתתף.
@rachel_ran

מעניין
אנא עדכנו על התאריך המדויק