פרסום פרוטוקולים ווידיאו מישיבות ברשות המקומית

הייתי שמח לדעת האם יש חוק שמחייב את הרשויות המקומיות לפרסם את הפרוטוקולים וההוצאות
שהוחלטו עליהן בזמן הישיבות על מנת שתושבי העיר יוכלו בקלות לדעת מה הוחלט ולאן הכסף הולך

דוגמא עיריית הוד השרון
https://moatza.hod-hasharon.muni.il/html5/ArcLookup.taf?_id=45861&did=29456&G=

https://moatza.hod-hasharon.muni.il/html5/ArcLookup.taf?_id=45863&did=29456&G=

למיטב ידיעתי כעיתונאי שמסקר את הרשות המקומית הנושא עדיין אינו מעוגן בחוק שמחייב את הרשות לצלם ולאפשר צפיה.
אסור למנוע מאדם או גוף לצלם את הישיבה.