מישהו מבין בהצפנה ובחתימות אלקטרוניות?

*** הודעה מעמותת Human Rights Alert NGO -

אנו מחפשים התייעצות עם כאלה שמבינים בהצפנה ובחתימות אלקטרוניות, בעניין יישום החתימות האלקטרוניות במערכות המידע הממשלתיות E-GOV של מדינת ישראל, ביחס לחוק החתימה האלקטרונית (2001).

מוקד העיסוק שלנו הוא מערכות מידע ממשלתיות E-GOV והשלכותיהן על זכויות האדם וזכויות הפרט במדינת ישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו.

כל הצעה או מידע יתקבלו בתודה.

יוסי
joseph.zernik@hra-ngo.org