עזרה בפתרונות ארכיונאות

**** הודעה מ עמותת Human Rights Alert NGO -

אנו מחפשים פתרונות לארכיונאות של אוסף מסמכים הקשורים להתנהלות הממשל בישראל, בפרט מערכת החוק והמשפט, כולל ועדת הבחירות המרכזית.

מוקד העיסוק שלנו הוא מערכות מידע ממשלתיות E-GOV והשלכותיהן על זכויות האדם וזכויות הפרט במדינת ישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו.

במהלך השנים הצטברו אצלנו אלפי דפים, כולם סרוקים.
היום, המסמכים זמינים לציבור באתר SCRIBD.COM
https://www.scribd.com/user/15774855/Human-Rights-Alert-NGO-RA

כעת מחפשים פתרון ארכיונאות טוב יותר, שיהפוך את המאגר זמין ונוח לחיפוש ע"י חוקרים והציבור הרחב לטווח ארוך.

כל הצעה או מידע יתקבלו בתודה.

יוסי
joseph.zernik@hra-ngo.org