מצלמות המהירות מה יהיה ?

אני חושבת שצריכה להיות הנחיה ברורה מאגף התנועה על כל נושא המצלמות ממאמרים של עורכי דין שקראתי עכשיו חזרה ההנחיה להשתמש במצלמות אלו.