תקציב המדינה - שאלה


#1

בקורס כלכלה פוליטית
עליי לשנות תמהיל הוצאות והכנסות תקציב המדינה כתרגיל. הנתונים שאגב לא מעודכנים נוגעים לתקציב שהוצע לשנת 2018 .
עליי להצדיק תוספת תקציבית


#2

הי דליה,

לא כל כך הבנתי מה בדיוק השאלה, אבל באופן כללי תוספות לתקציב קורות כאשר ישנה הוצאה בלתי צפויה (כמו מבצע צבאי או אסון טבע).

אדם