הרפורמה בתכנון ובנייה פותחת פתח לשחיתות

מירב ארלוזורוב כותבת על זה בדה-מארקר http://www.themarker.com/news/1.2475859 (ההדגשות שלי):

עולם הנדל"ן בישראל הוא כה סבוך, מורכב ולא שקוף, שגם לשוטרים מנוסים כמוהו
לקח זמן להבין אותו. “הנדל"ן הוא כלי חלוקת העושר החזק בישראל”, אומר
סגלוביץ’. “זה משאב אדיר, שמעורב עם כסף ענק, ושכל ההחלטות בו מתקבלות על
ידי פוליטיקאים מקומיים. אנו יודעים שהרשויות המקומיות פגיעות במיוחד
לגילויי שחיתות, ראינו זאת בחקירות משטרה ובדו"חות מבקר המדינה, וכעת כל
סמכות ההחלטות בנדל"ן עברה לידי הרשויות המקומיות”.

בגדול, הסמכויות עוברות מהוועדות המחוזיות (יש שש כאלו בארץ) למקומיות (יש 123 כאלה). זה פותח פתח לכל מיני קומבינות - גם אנשים פחות מתוחכמים מאולמרט ומרעיו יוכלו לארגן הולילנדים משלהם. הרפורמה מנסה להקטין את הסכנה הזו ע״י צעדים כמו פרסום כל התוכניות באינטרנט.

נשמע כמו מקום טוב לתב״ע פתוחה להשתלב. למשל היכולת שלנו לפרסם את התוכניות בפייסבוק יכולה לעזור לציבור לפקח על פעולת הוועדות (בדיוק עיקרון של קוד פתוח, אגב, Given enough eyeballs all bugs are shallow) איך מביאים את תב״ע פתוחה לתודעת האנשים שעוסקים/מסקרים את התחום?

2 לייקים

אני אישית התחלתי מלהתעניין בוועדות המקומיות מתוך ההקשר של שחיתות, וככה הגעתי לתב"ע פתוחה. למרות זאת, היכולת לפקח על הוועדה המקומית דרך תב"ע פתוחה עדיין בעייתית. על הוועדה המקומית יש דרך אזרחית לפקח והיא באמצעות הגעה פיזית לוועדה (אלא אם היועץ המשפטי חוסם מבעדך), ובאמצעות מעקב אחרי הפרוטוקולים והתמלילים. אלה כלים יעילים אבל אני טרם הצלחתי לשלב אותם עם תב"ע פתוחה.

אני אישית השתמשתי בתב"ע פתוחה ככלי נוח לאתר את פרטי התוכנית, בתוכניות שמראש כבר ידעתי שהן מסריחות על גבול הפליליות, אבל דרך תב"ע פתוחה לאתר תוכניות מסריחות, זה כרגע בלתי אפשרי (לפחות ברמת ההבנה שלי).

אני חשבתי שצריך לאנדקס לפחות את סדרי היום בוועדת התכנון המקומית לפי התוכניות ומועד הדיון (זה לאנדקס קובץ וורד של עמוד, אולי שניים עם מבנה יחסית אחיד), ואת המידע הזה להצמיד לתוכניות שעולות/עלו לתב"ע פתוחה. ככה ניתן יהיה להגיע במהירות למועדי הדיונים הרלוונטים ומשם לפרוטוקול ולתמליל. בעבר חשבתי שצריך גם לאנדקס את אלה, אבל זה כנראה מורכב מדי טכנולוגית, ולכן חשבתי שאין טעם.

אהה, ואנשים פשוט לא מסקרים את הוועדה המקומית. כמעט כל הסיקור של הוועדות האלה נעשה מתוך אינטרס, או כהודעות לתקשורת של הרשות עצמה או כהדלפות של חברי וועדה (או חברי מועצה שאינם חברי ועדה) במסגרת ניגוח אישי ולחץ ציבורי. אני מעולם לא נתקלתי בעיתונאי שמגיע בצורה סדירה לוועדות האלה, ואני מאמין שגם לא יהיה. מי שיעשה דבר כזה ישרף ע"י כמעט כל גורם ברשות, וזה אין עיתונאי שיסכים לעשות.

בכל מקרה, כרקע לנושא השחיתות בוועדות המקומיות, יש ציטוט של ישראל גודוביץ שטוען ש100% מהוועדות המקומיות מקבלות שוחד. אני פחות פסימי ממנו, אבל אני מוכל לחתום ע ההערכה של עשרות אחוזים ומעל 90% היכן שיש שווי גבוה לאחוזי בנייה. לדעתי הולילנד היא בקושי פרשונת (פרויקט הולילנד, לא תיק הולילנד בבית המשפט), היא ממש עניין מינורי יחסית לועדת התכנון שאישרה פרויקטים שכאלה באופן שיטתי, ושבחלק גדול מהם אני מאמין שניתן שוחד או לפחות התקיימו קשרים בין היזם לבין בעלי הסמכות, קשרים שהיה בהם כדי להשפיע.

@zomerg מעניין מאד. ככל שאני לומד על התחום הזה אני מרגיש בתוך פרק של ״הסמויה״. יש לך קישור למסמך סדר יום כזה, ואיך מגיעים ממנו לפרוטוקולים?

עיריית ירושלים למרות הביקורת הרבה שיש לי כלפיה, מצטיינת יחסית ליתר הרשויות בתחום הנגשת המידע גם מבחינת הממשק וגם מבחינת היקף המידע הזמין.
זאת דוגמא לועדת תכנון ובנייה בנושא תב"ע. כפי שניתן לראות יש שם קישור לסדר היום ולקבצים נוספים הרלוונטים לישיבה (פרוטוקול, תמליל או הקלטת הוועדה).
https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Citycouncilandcommittees/Pages/Vaadot.aspx

במקרה הספציפי מופיע סדר יום ובתוך הקבצים שלו מצוי גם הפרוטוקול, לצערי הקובץ הוא PDF אך לפעמים הוא עולה בDOC. אין תמליל אך יש את קבצי ההקלטה מאותה ישיבה.