פנקס הקבלנים מאפשר גישה סיטונאית לנתונים


#1

משרד הבינוי מאפשר עיון בפקס הקבלנים. נראה גם שהוא מאפשר קבלת נתונים סיטונאיים על כל אדם הרשום בפנקס – כולל מס׳ ת.ז., כתובת, נתונים כספיים. מישהו פישל או שזה דבר תקין?


#2

גם ראיתי את זה ותהיתי אותו דבר, אני מניח שהם אישרו את ההצגה של הפרטים…

דרך אגב, זה זמין גם בAPI -


#3

הסיבה לכך היא שהקבלן רשום כחברה בע"מ, עם הכתובת ומספר הטלפון שלו, כאשר הת"ז שלו משמש כ ח.פ. של החברה.
זה כך במקרה של עסקים קטנים כשפרטי החברה הרשומה זהים לפרטי האדם הפרטי שהוא בעלי החברה.
כך זה נראה באתר רשם החברות