פנקס הקבלנים מאפשר גישה סיטונאית לנתונים

משרד הבינוי מאפשר עיון בפקס הקבלנים. נראה גם שהוא מאפשר קבלת נתונים סיטונאיים על כל אדם הרשום בפנקס – כולל מס׳ ת.ז., כתובת, נתונים כספיים. מישהו פישל או שזה דבר תקין?

גם ראיתי את זה ותהיתי אותו דבר, אני מניח שהם אישרו את ההצגה של הפרטים…

דרך אגב, זה זמין גם בAPI -
https://data.gov.il/dataset/pinkashakablanim/resource/4eb61bd6-18cf-4e7c-9f9c-e166dfa0a2d8

הסיבה לכך היא שהקבלן רשום כחברה בע"מ, עם הכתובת ומספר הטלפון שלו, כאשר הת"ז שלו משמש כ ח.פ. של החברה.
זה כך במקרה של עסקים קטנים כשפרטי החברה הרשומה זהים לפרטי האדם הפרטי שהוא בעלי החברה.
כך זה נראה באתר רשם החברות