פתיחת הקוד הממשלתי


#1

רשות התקשוב בעיצומו של מהלך משמעותי לפתיחת הקוד הממשלתי.

בעבר פורסמו חלקים מתוך הקוד של DATAGOV, במקביל נפתחו חלקים מהקוד של אתר חופש המידע בעקבות בקשת מידע של אלעד מן מעמותת הצלחה. לאחרונה פורסמו רכיבים ממספר אתרים נוספים כולל אתר גיידסטאר שלגביו ביקשתי באופן ספציפי את הקוד במסגרת בקשת מידע
יחד עם הקוד ביקשתי גם עלויות ואפיון שאפשר למצוא פה
https://www.odata.org.il/dataset?q=&tags=guidestar

חשוב להגיד שהליך של חופש מידע הוא לא מיטבי בתחום הזה, ותהליך החשיפה של הקוד הממשלתי הוא ארוך לאין שיעור ומורכב הרבה יותר מבקשות מידע קלאסיות, מה גם שבפועל הוא נעשה במרוכז ע"י רשות התקשוב ולא מבוזר כפי שנהוג לטפל בבקשות חופש מידע. מה שכן, בקשות חופש מידע עוזרות להכווין ודרבן את רשות התקשוב בפתיחה של רכיבים או אתרים ספציפיים.

בכל מקרה, מוזמנים לראות מה יש פה, אם יש הערות לגבי רכיבים קריטיים שלא נפתחו ואין מניעה, להציף ישירות לרשות התקשוב. אם מדובר בבעיות לגבי הקוד של גיידסטאר, אשמח גם להיות מעודכן על מנת לדרוש את ההשלמות במסגרת בקשת המידע. כמובן אם יש אתרים נוספים או מערכות מידע נוספות שחשוב לכם לפתוח, חשוב לפנות ישירות לרשות התקשוב או דרכי ואעשה את זה במסגרת בקשות חופש מידע דרך התנועה לחופש המידע.