המפגש הערב באורקל - מגדל עזריאלי העגול, קומה 21

המפגש הערב באורקל - מגדל עזריאלי העגול, קומה 21.