טיוטת כללים להגשת מסמכים ודיווחים באופן מקוון-נוסח להערות הציבור

משרד המשפטים פרסם טיוטת כללים להגשת דיווח מקוון של עמותות

http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/News/Pages/OnlineSubmission.aspx