אודות הקטגוריה ממשל פתוח

בעקבות מפגש פורה בין מתנדבי הסדנא לנציגים מרשות התקשוב, בקטגוריה זה נעלה הצעות, שאלות והערות לגבי מאגרי מידע ממשלתיים, פורטל data.gov.il ובאופן כללי העבודה של רשות התקשוב.