אודות הקטגוריה ממשל פתוח


#1

בעקבות מפגש פורה בין מתנדבי הסדנא לנציגים מרשות התקשוב, בקטגוריה זה נעלה הצעות, שאלות והערות לגבי מאגרי מידע ממשלתיים, פורטל data.gov.il ובאופן כללי העבודה של רשות התקשוב.