השתתפו בסקר ועזרו לנו לקבוע את שווי המדינה

תראו את הסרטון.
https://www.hanpaka.site/