דרושים מתנדבים לשיווק השיתוף פעולה עם משרד החינוך


#1

יש שיתוף פעולה חשוב עם משרד החינוך ומערכי שיעור שכתבה סימונה

מה שנשאר הוא קשר לבתי ספר שיטמיעו את המערכי שיעור כחלק מתוכנית הלימודים

אם יש לכם קשרים לבתי ספר בארץ אשמח לשתף פעולה ולמשוב על התוכנית ומערכי השיעור

מערכי שיעור בנושא בטיחות בדרכים בשיתוף משרד החינוך
פיילוט חדשני של מערכי שיעור לחטיבת הביינים בנושא בטיחות בדרכים
בפרוייקט יחודי זה במסגרת תכנית של שישה שיעורים ויום שיא:
ינתחו התלמידים את התאונות שהיו בסביבת בית הספר שלהם על גבי מפה של גוגל כפי שדוחו על ידי הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה.
ילמדו לגבי המיקום והסיבות האפשריות לתאונות,
יסיירו בשטח לבחון את הליקויים הבטיחותיים בדרך שלהם לבית הספר,
יכתבו מכתב לרשות לתיקון הליקויים
יציגו את הניתוח והמסקנות שלהם ביום שיא בפני הקהילה (ההורים ונציג הרשות)
יחודיותו של הפרוייקט בלמידה אקטיבית באמצעות הנחיה לפעולה על פי נתונים מהעולם האמיתי בעזרת כלים ממוחשבים ברשת, יחד עם חינוך לתרומה לחברה באמצעות יזמות חברתית.
מצורפים מערכי השיעור שהוכנו בשיתוף פעולה של פרוייקט ANYWAY בסדנא ומשרד החינוך.

קישור למערכי השיעור
https://drive.google.com/file/d/17KNuv93tmDAOy7_x2D6NgU7xPC4Dn5No/view?usp=sharing