מה קרה להשקעות של הפנסיות שלנו בבזק


#1

משה קאשי, דעות דהמרקר, 1.3.2018