נוהל מסירת יומנים ממשרדי הממשלה‎

מעתיקה לכאן פנייה שהגיעה אלינו מעו"ד שלומי בילבסקי, סגן ראשת היחידה הממשלתית לחופש המידע

שלום רב,

לאור הישנות הבקשות למסירת יומנים מהרשויות השונות, והשאלות הרבות שמתעוררת בעקבות כך, בכוונת היחידה הממשלתית לחופש המידע לכתוב נוהל בנושא שיסדיר ויאחד את הטיפול בבקשות אלו.

ככל שברצונכם להציף שאלות וסוגיות שתרצו שנוהל זה יטפל בהן (על בסיס המצב המשפטי הקיים), הנכם מוזמנים לעשות זאת עד יום 1.2.18 (במייל חוזר לדוא"ל זה).

טיוטת הנוהל תפורסם להערות לאחר כתיבתה, כמקובל.

בברכה,

שלומי בילבסקי, עו"ד

סגן ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע

טל’: 02-6546621 | פקס:02-6467602

דוא"ל: shlomib@justice.gov.il


@tomer @alon_antin

תודה! חשוב כמובן שבפורמט קריא מכונה

לייק 1