תמל 1068 לא מופיע באתר

תמל 1068 - “תוכנית מועדפת לדיור” לא מופיעה באתר

האם זה משום שהיא לא תחת אחת מהרשויות?

קישור:
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=96&bid=150
צריך לגלול ולבחור את “תמל/1068”

אכן, נראה שתמ"לים לא מגיעים לאתר שאנחנו סורקים ממנו את המידע. אנחנו רוצים להוסיף מספר מקורות חדשים, ברגע שנוכל להקצות לנושא קצת זמן…

לייק 1

נראה שאכן אין לכם זמן

האם אפשר לעזור?

איפה נמצא הקוד של הפרויקט והאם ניתן לתרום שינויים?

בשמחה. הקוד כאן: