סדרת מפגשים בנושא כריית נתוני נדל"ן (הבינתחומי הרצליה)


#1

סדרת מפגשים בנושא כריית נתוני נדל"ן
קמפוס המרכז הבינתחומי הרצליה, רח’ כנפי נשרים, הרצליה

מהם נתוני הנדל"ן הציבוריים הזמינים ברשת? לאילו נתונים וניתוחים ניתן לגשת?
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אך מותנית ברישום מראש בדוא״ל: realestate@idc.ac.il
בית ספר רדזינר למשפטים | מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן
ניהול אקדמי: ד"ר רונית לוין-שנור, בית ספר רדזינר למשפטים; מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן, הבינתחומי הרצליה

 • יום שלישי, 12 בדצמבר 2017 ,כ"ד בכסלו תשע"ח, 9:00-11:00
  יצירת מאגר נתונים לאומי בנדל"ן
  פרופ’ ירון פלוס, המדען הראשי, המרכז למיפוי ישראל
 • יום שלישי, 16 בינואר 2018 ,כ"ט בטבת תשע"ח, 9:00-11:00
  קליטה, טיוב ושילוב נתוני נדל"ן ומשכנתאות בבנק ישראל
  נעם זוסמן, כלכלן, בנק ישראל
 • יום ראשון, 25 במרץ 2018 ,ט’ בניסן תשע"ח, 12:00-14:00
  יחידת מחקר בעירייה - מי צריך את זה?!
  לאה אשוח, מנהלת המרכז למחקר כלכלי-חברתי, עיריית תל אביב-יפו
 • יום ראשון, 29 באפריל 2018 ,י"ד באייר תשע"ח, 12:00-14:00
  קביעת מרכיב שכר הדירה – מתודולוגיה ונתונים
  בועז בן אהרון, ראש תחום מחירים לצרכן, אגף בכיר מיקרו כלכלה,
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מקור:

nadlan.pdf (432 .6 KB)

(פורסם כמודעה בהארץ, אני לא קשור)