האם התקציב של 2018 עבור משרדי הממשלה כבר עבר? מכיוון שהתקציב נהיה דו שנתי?

שלום,

גדיר מקו לעובד שואלת "האם התקציב של 2018 עבור משרדי הממשלה כבר עבר?? כיוון שהבנתי שהתקציב נהיה דו שנתי, האם משמעות הדבר שתקציב משרד כמו בטחון הפנים לשנת 2018 כבר אושר, ידוע ומחולק לפי נושאים, תחומים וכו’?"
תודה מראש.

כן, אושר לפני שנה