האוצר טרם פרסם את נתוני ביצוע התקציב ל־2016


#1

שחר אילן, כלכליסט, 14.11.17