כאן ב': שבי קורזן בשיחה עם רן בנימיני על פתיחת מושב החורף בכנסת


#1