המוזיאונים הבינו היטב שבלי חיבור דיגיטלי - הם לא ישרדו

כתבה חשובה בגלובס - קשור לתרבות פתוחה ולחשיבות המיזם הזה

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001210900