מסכמים את מושב הקיץ של הכנסת


#1

שבי ביומן הערב של רשת ב’:

שבי בקול ברמה על סיכום מושב הקיץ:

https://soundcloud.com/nirshman-pr/260717a