בסיום המושב של הכנסת, כתבה על מדד כנסת פתוחה


#1

מדד כנסת פתוחה במוסף לשבת של ידיעות אחרונות