לאן נעלמו 900 מיליון שקל מתקציב משרד התיירות שנועדו לשיקום ים המלח?


#1

לאן נעלמו 900 מיליון שקל מתקציב משרד התיירות שנועדו לשיקום ים המלח?

מהדיון בוועדה הכספים עולה כי משרד התיירות אמנם מחזיק בסכום האדיר שהוקצה לו לקציר ים המלח, אך אינו רואה עצמו כאחראי לטיפול בנושא: “תקציב הקציר לא בחזקתו של המשרד, אלא רק מופיע שם טכנית”

משרד התיירות היה אתמול (ג’) למשרד הראשון שאיפשר לוועדת הכספים לקיים דיון על ניהול התקציב שבאחריותו, במה שוועדת הכספים התייחסה אליו כאל פיילוט ראשון שיהווה מודל בפעילות הוועדה מול שאר משרדי הממשלה. הפיילוט מעודד את הוועדה לבחון את מימוש התקציב ביחס ליעדים המוגדרים והחלטות ממשלה שהתקבלו, ולא רק בתום שנת התקציב, בדיוני ההעברות והשינויים. את היוזמה לפיקוח תקציבי שוטף יזם ח"כ מיקי רוזנטל (המחנ"צ), מתוך רצון לתת תוקף לתפקידיה של ועדת הכספים כמפקחת על תקציב המדינה.

במהלך הישיבה עלה כי כ-900 מיליון שקל שמופיעים בסעיפי תקציב משרד התיירות, שאמורים לשמש לצורך קידום ביצוע קציר המלח כחלק מתוכניות שיקום ים המלח – לא נוצלו, ושלמעשה הם אינם נמצאים בשימוש המשרד. זאת, משום שמשרד התיירות אמנם מחזיק בתקציב למטרה האמורה, אך הוא אינו רואה עצמו כאחראי על הטיפול בנושא.

לחצו כאן לכתבה בthemarker